Välkommen till Miljö och Hälsa Partiet

Vi är ett nystartat parti som kommer att bygga upp vårt partiprogram på sunt förnuft, och där de viktigaste frågorna är vår miljö och vår hälsa.

Det behövs nya och friska idéer i Svensk politik.

O% Arbetslöshet = Garantilön

Vi behöver ett nytt välfärdssystem i Sverige, som gör att alla våra medborgare känner tillhörighet till vårt samhälle och som ger dem framtidstro.

Alla som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, sjuka, handikappade och Pensionärer måste få en inkomst som man kan leva på, en form av Medborgarlön.

Vi ska avveckla Statliga verk, exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och delar av Socialtjänsten och CSN.

Vi inför fyra timmars friskvård

för alla per vecka

För att våra medborgare ska bli friskare, och för att vi behöver sänka våra sjukvårdskostnader inför vi fyra timmars friskvård per vecka.

Detta ska gäller från förskola till äldreboende.

De fyra timmarna ska delas upp på två pass. Arbetsgivare betalar den anställde full lön och platsen där friskvården sker. Arbetsgivaren betalar inga arbetsgivaravgifter för dessa timmar.

Vi vill höja upp löner för alla som arbetar inom vården och

räddningstjänsten

Vi har som mål att omfördela kostnader för löner inom alla kommunala och statliga verk.

Vi har som mål att alla administrativa kostnader ska sänkas med 50% inom alla statliga och kommunala verk.

Vi inför samtidigt tjänstemanna ansvar.

Alla verk ska rationaliseras kraftigt.

Landstinget ska avvecklas för att sänka Sveriges kostnader. Norge har inget Landsting, och det fungerar bra.

Vi kommer att satsa mycket pengar på

skolan, sjukvården, äldrevården, polisen, räddningstjänsten, kriminalvården och försvaret.

Vi stoppar all inhyrd personal inom vården, och alla varsel för vårdpersonal avbryts. 


Invandrarfrågor & Svexit

Vi avvaktar med dessa känsliga punkter till styrelsen för partiet har bildats, och vi kan stå för vårt partiprogram.

Vill du arbeta med politik? Vill du förändra Svensk politik? Vill du behålla välfärden?

Vi söker dig som vill ge Sverige hopp!

Vi söker dig med kreativa idéer!

Kontakta oss på info@mohp.se 

Förnybar energi, är ett måste om vi ska stoppa den Globala Uppvärmningen

All förnybar energi ska prioriteras.

Alla nybyggen ska ha solceller på tak och fasader. Före år 2040 ska alla som äger en fastigheter ha solceller och vindkraftverk på sina tak. Företag, BRF och fastigheter för hyresrätter ska få ett bidrag på 20% vid installation av solceller, vindkraft och batterier, Alla förnybara produkter ska få en moms på 10% för att sänka kostnaderna, detsamma med alla elfordon, för att få en snabbare utveckling.

Samtidigt höjer vi skatterna och momssatser kraftigt för fossila produkter.

Vi behöver kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen snabbt. Vi har som mål att alla motorfordon ska vara eldrivna till 90% före år 2030.

Från och med 2030 får inga bilar säljas som drivs med fossila bränslen. Alla elfordon har gratis parkering på alla statliga och kommunala parkeringar, samt betalar inga tullar i storstäderna.

Alla fastighetsägare ska införa elbilsladdare på 90% av sina parkeringsplatser före 2030, och 50% bidrag ges från staten på installationskostnaderna. Vi kommer inte att prioritera en snabbjärnväg till Malmö/Göteborg med skattebetalarnas pengar, men om privata aktörer vill se en sådan lösning, är det OK.

Vi inför en Konsumtionsskatt, för att stoppa upp konsumtionen

För att snabbt minska konsumtionen på kapital produkter och kläder inför vi en konsumtionsskatt på 25%. Konsumtionsskatt + moms = 50%

De som säljer produkter inom second hand, behöver bara betala 12% i moms, förutsatt att produkterna är second hand, och inte nytillverkat.

Denna skatt ska även gälla importerade produkter.

Vi inför Sockerskatt och skatt på Palmolja, för att minska användandet av produkter med detta innehåll.

Småföretagare ska ges

skattelättnader

Som småföretagare mår man bättre om man får sin verksamhet att gå runt. Därför vill vi ge de som har en omsättning under 10 miljoner, exklusive moms, sänkta arbetsgivaravgifter till 10%. Konsulter måste ha minst fyra uppdragsgivare per år, för att företagare inte ska ses som en förtäckt anställning.

De som driver service/ livsmedelsbutiker i glesbyggd och omsätter under 25 miljoner exklusive moms, ska även få sänkta arbetsgivaravgifter på max 10%.

Vi vill underlätta med administrationen för småföretagare, och vill därför minska den radikalt.

Vi ska sänka arbetgivaravgifterna för alla ( ålders-pensionsavgift ) med 10,21%, genom förändringen av pensionssytemet med införande av Garantilön. 

Garantilönen finns som grund, vid sjukdom, pension,

och eventuell arbetslöshet som företagare.

De företagare som investerar i elfordon betalar inget förmånsvärde för sina fordon, eller elen de förbrukar. Alla företag i Sverige ska betala skatt, främst stora multinationella företag.