Miljö och Hälsa Partiet - HOMP.SE

Miljö och Hälsa Partiet 

            MOHP.SE

Hemsidan är under uppbyggnad.

Vill du vara med om att skapa ett nytt parti, kontakta oss på info@mohp.se 

Välkommen till Miljö och Hälsa Partiet

Vi är ett nystartat parti som kommer att bygga upp vårt partiprogram på sunt förnuft, och där de viktigaste frågorna är vår miljö och vår hälsa.

Det behövs nya och friska idéer i Svensk politik.

O% Arbetslöshet = Garantilön

Vi behöver ett nytt välfärdssystem i Sverige, som gör att alla våra medborgare känner tillhörighet till vårt samhälle och som ger dem framtidstro.

Alla som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, sjuka, handikappade och Pensionärer måste få en inkomst som man kan leva på, en form av Medborgarlön.

Vi ska avveckla Statliga verk, exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och delar av Socialtjänsten.

Vi inför fyra timmars friskvård

för alla per vecka

För att våra medborgare ska bli friskare, och för att vi behöver sänka våra sjukvårdskostnader inför vi fyra timmars friskvård per vecka.

Detta ska gäller från förskola till äldreboende.

De fyra timmarna ska delas upp på två pass. Arbetsgivare betalar den anställde full lön och platsen där friskvården sker. Arbetsgivaren betalar inga arbetsgivaravgifter för dessa timmar.

Vi vill höja upp löner för alla som arbetar inom vården och

räddningstjänsten

Vi har som mål att omfördela kostnader för löner inom alla kommunala och statliga verk.

Vi har som mål att alla administrativa kostnader ska sänkas med 50%.

Vi inför samtidigt Tjänstemanna ansvar.

Alla verk ska rationaliseras kraftigt.

Landstinget ska avvecklas för att sänka Sveriges kostnader. Norge har inget Landsting, och det fungerar bra.

Vi kommer att satsa på sjukvården, äldrevården och räddningstjänsten.

Vi stoppar all inhyrd personal, och alla varsel inom berörda enheter avbryts. 


Vill du arbeta med politik? Vill du förändra Svensk politik? Vill du behålla välfärden?

Vi söker dig som vill ge Sverige hopp!

Vi söker dig med kreativa idéer!

Kontakta oss på info@mohp.se 

Förnybar energi, är ett måste om vi ska stoppa den Globala Uppvärmningen

All förnybar energi ska prioriteras.

Alla nybyggen ska ha solceller på tak och fasader. inom 10 år ska alla ha solceller och vindkraftverk på sina tak. Alla förnybara produkter ska momsbefrias för att sänka kostnaderna, detsamma med alla elfordon, för att få en snabbare utveckling.

ROT-avdrag, ska även gälla nybyggnation.

Vi vill även införa bidrag för hyresfastigheter, BRF fastigheter samt kommersiella fastigheter.

Samtidigt höjer vi skatterna för fossila produkter.

Vi behöver kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen snabbt. Vi har som mål att alla motorfordon ska vara eldrivna till 90% före år 2030.

Från och med 2030 får inga bilar säljas som drivs med fossila bränslen. 

Vi inför en Konsumtionsskatt, för att stoppa upp konsumtionen

För att snabbt minska konsumtionen på kapital produkter och kläder inför vi en konsumtionsskatt på 25%. Konsumtionsskatt + moms = 50%

Denna skatt ska även gälla importerade produkter.

Vi inför Sockerskatt och skatt på Palmolja, för att minska användandet av produkter med detta innehåll.

Småföretagare ska ges

skattelättnader

Som småföretagare mår man bättre om man får sin verksamhet att gå runt. Därför vill vi ge de som har en omsättning under 5 miljoner, exklusive moms, sänkta arbetsgivaravgifter till 10%. Detsamma för de som driver service/ livsmedelsbutiker i glesbyggd och omsätter under 20 miljoner exklusive moms.

Garantilönen finns som grund, vid sjukdom, pension,

och eventuell arbetslöshet. De företagare som investerar i elfordon betalar inget förmånsvärde.